image image


Expert group on Quality Investment in Education and Training
Jan är utsedd som en av 15 experter i EU-kommissionens expertgrupp. Gruppens uppdrag är att genomföra evidensbaserade värderingar av utbildningspolitiska insatser för att identifiera satsningar som dels ökar utbildningsresultaten och den sociala inkluderingen och dels ökar effektiviteten i de europeiska utbildningssystemen. Gruppen ska lämna sin slutrapport till EU Kommissionen i december 2022.

Läs mer här

Utvärdering

Hur vet man vilka effekter ett projekt haft eller att en kompetensutvecklingsinsats varit lyckosam? Har projektet ...

FoU om digitalisering och lärande

Vad säger forskningen om digitaliseringens effekter på elevernas lärande? Hur implementerar man en satsning med en ...

Omvärldsbevakning

Ska vi ta in artificiell intelligens (AI) i skolan? Vad är egentligen learning analytics och finns det några goda ...

Kan man mäta kultur?

Education Analytics har haft i uppdrag av Myndigheten för kulturanalys att göra en förstudie av hur man skulle kunna ...