image image


Education Analytics gör utredningar, genomlysningar och utvärderingar inom utbildning, IT, digitala lärresurser, Open Educational Resources, virtuella skolor med mera. Jan Hylén äger och driver företaget. Jan arbetar som fristående analytiker, utredare och konsult åt myndigheter, kommuner, universitet, regeringar och internationella organisationer som OECD, UNESCO och EU.rn

Läs mer här

Utvärdering

Hur vet man vilka effekter ett projekt haft eller att en kompetensutvecklingsinsats varit lyckosam? Har projektet ...

FoU om IT och lärande

Vad säger forskningen om IT:s effekter på elevernas lärande? Hur implementerar man en satsning med en dator till ...

Omvärldsbevakning

Vad är en virtuell skola? Hur organiserar man en sådan och vad kostar det? Vad är det för skillnad mellan ...