Tjänster

Utvärdering

Hur vet man vilka effekter ett projekt haft eller att en kompetensutvecklingsinsats varit lyckosam? Har projektet ...

FoU om digitalisering och lärande

Vad säger forskningen om digitaliseringens effekter på elevernas lärande? Hur implementerar man en satsning med en ...

Omvärldsbevakning

Ska vi ta in artificiell intelligens (AI) i skolan? Vad är egentligen learning analytics och finns det några goda ...