Om

IMG_1034Education Analytics gör utredningar, genomlysningar och utvärderingar inom utbildning, IT, digitala lärresurser, Open Educational Resources, virtuella skolor med mera. Jan Hylén äger och driver företaget. Jan arbetar som fristående analytiker, utredare och konsult åt myndigheter, kommuner, universitet, regeringar och internationella organisationer som OECD, UNESCO och EU. Han håller föredrag, rundabordssamtal och skriver artiklar och böcker om trender i omvärlden och framtiden. Jan fungerar som moderator vid svenska och internationella konferenser. Education Analytics (tidigare ivar h konsult ab) har varit verksamt inom utbildningssektorn sedan 2002.