Tjänster

  • Utvärdering

    Hur vet man vilka effekter ett projekt haft eller att en kompetensutvecklingsinsats varit lyckosam? Har projektet verkligen uppnått sina mål? Hur kan vi genomföra bättre insatser nästa gång? Lärande utvärderingar, programutvärderingar och effektutvärderingar kan mäta direkt måluppfyllelse eller långsiktiga effekter. Utvärderingen behöver inte betyda kontroll och kritik. Education Analytics jobbar alltid nära uppdragsgivaren för att få bästa resultat och öka lärandet i organisationen. Genomlysningar skapar ökad förståelse inom organisationen och höjer medvetenheten om hur man behöver utvecklas för att nå en bättre måluppfyllelse.

  • FoU om IT och lärande

    Vad säger forskningen om IT:s effekter på elevernas lärande? Hur implementerar man en satsning med en dator till varje elev? Hur får man ut bäst effekt av IT-satsningar i skolan? Vilken ålder är det bäst att börja med? Ska man köpa datorer eller iPads? Hur kan man omvandla forskningsresultat till skolutveckling? Många kommuner och myndigheter vänder sig till mig för att få hjälp att reda ut begreppen. Education Analytics ger inga orakelsvar, men i sokratiska samtal kan man ofta hitta en lösning.

  • Omvärldsbevakning

    Vad är en virtuell skola? Hur organiserar man en sådan och vad kostar det? Vad är det för skillnad mellan distansundervisning, fjärrundervisning, e-learning och blended learning? Vad är MOOC och flipped classroom? Education Analytics hjälper till att reda ut begreppen, visa på exempel från omvärlden och diskutera hur olika innovationer kan komma er verksamhet till nytta. Det sker i artiklar, föredrag eller rundabordssamtal.