Utvärdering

Hur vet man vilka effekter ett projekt haft eller att en kompetensutvecklingsinsats varit lyckosam? Har projektet ...

FoU om digitalisering och lärande

Vad säger forskningen om digitaliseringens effekter på elevernas lärande? Hur implementerar man en satsning med en ...

Omvärldsbevakning

Ska vi ta in artificiell intelligens (AI) i skolan? Vad är egentligen learning analytics och finns det några goda ...

Blir EdTech nästa bransch att producera ett svenskt ”under” som musik eller mode?

På uppdrag av forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum har Education Analytics skrivit en ...

Utvärdering av iPads i skolan

Education Analytics har vid två tillfällen blivit anlitat för att utvärdera kommunala satsningar på iPads i ...