Blog

Blir EdTech nästa bransch att producera ett svenskt ”under” som musik eller mode?

På uppdrag av forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum har Education Analytics skrivit en ...

Utvärdering av iPads i skolan

Education Analytics har vid två tillfällen blivit anlitat för att utvärdera kommunala satsningar på iPads i ...

Kan man mäta kultur?

Education Analytics har haft i uppdrag av Myndigheten för kulturanalys att göra en förstudie av hur man skulle kunna ...