Rapporter

2021

Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt – en västsvensk analys

Omvärldsfaktorer som digitalisering, automatisering och globalisering i kombination med den utmaning som den pågående pandemin utgör, skapar ett kraftigt förändringstryck på västsvenska företag och deras medarbetare.

2020

Slutrapport från undersökning om tjänstemobiler till lärare

Atea ville undersöka i vilken utsträckning lärare har tillgång till mobiltelefoner som tillhandahålls av arbetsgivaren och hur de, samt förvaltningsledningar, i allmänhet resonerar runt frågan om tjänstemobiler.

Behovsanalys förskola

Branschråd förskola i Göteborgsregionen har beställt en behovsanalys av förskolans kompetensförsörjning. En projektgrupp har under december 2019 till mars 2020 genomfört intervjuer, workshops samt en enkät för att samla material till denna behovsanalys.

2019

2018

2017