Blir EdTech nästa bransch att producera ett svenskt ”under” som musik eller mode?

educations-statistics-02

På uppdrag av forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum har Education Analytics skrivit en policysammanfattning.

Coronakrisen blixtbelyste hur viktig edtech-branschen är för utbildningssektorn när distansundervisningen ökade drastiskt 2020. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att med omkring trettio års digitalisering på utbildningsområdet finns en jämförelsevis mogen hemmamarknad för edtech att verka på. Det finns även bred evidens för att digital teknik kan ge goda utbildningsresultat. Nu behövs ett närmare samarbete mellan forskning, praktik och marknad liksom stöd för innovationsupphandling och bättre fungerande kompetensförsörjning, enligt författaren Jan Hylén, fil.dr. och utbildningsanalytiker, för att edtech ska utvecklas vidare.
I rapporten Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch? beskrivs dagens edtech-sektor utifrån forskning, marknadssituation och framtidsfrågor. Den underliggande frågan är om edtech har förutsättningar att nå motsvarande svenska framgångar som fintech-sektorn har gjort.
– Det finns redan idag ett antal framgångsrika svenska edtechföretag men branschen är relativt ung och många av företagen är små. I en enkät framkommer att drygt hälften av företagen tror att det skulle vara lättare för dem att expandera utanför Sverige.
Enligt författaren krävs följande åtgärder för att utveckla edtechbranschen ytterligare:
• Hjälp med testning och evidensmätning. En försvårarande faktor för innovation är att såväl skolor, universitet som de flesta edtechföretag har små utvecklings- och testresurser. Det behövs ett närmare samarbete i skärningspunkten mellan forskning, praktik och marknad, gärna i form av Triple Helix-samarbeten och inkubatorer.
• Hjälp till företag att etablera sig utomlands. Hälften av företagen ser Norden och Europa som viktiga marknader. Stöd från Business Sweden m fl behövs för att marknadsföra svenska edtechbolag utomlands. Det gäller även den växande marknad inom t ex svenska storföretag som behöver skräddarsydd e-learning för kompetensutveckling.
• Företagen lyfter ofta fram en bristande beställarkompetens i offentlig sektor, inte minst vad gäller innovationsupphandling, dvs upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande lösningar. Här behövs ökad information och stöd till offentliga utbildningsaktörer.
• Bristen på IT-kompetens är ett välkänt problem som t ex TechSverige påpekar. Bland tio förslag för att minska bristen finns: Att få fler studenter att välja och fullfölja tech-utbildningar, kompetensutveckling för lärare, att den redan framgångsrika yrkeshögskolan blir än bättre samt att högskolan på riktigt öppnar för personer i yrkesverksam ålder.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.